Fiskalna blagajna Adeo POS 2.0.1. u Cloudu

Poštovani korisnici, dostupna je nova verzija fiskalne blagajne Adeo POS 2.0.1. Napravljene su izmjene na aplikaciji kao rezultat Vaših sugestija i pitanja koja ste nam postavljali za vrijeme korištenja. napravljeni su predlošci za generiranje ponuda, računa i putnih naloga dorade loko vožnji novi izvještaj Pregled putnih naloga i loko vožnji po zaposlenome ispis obračuna putnog naloga prema predlošku ispis…