Istek certifikata za fiskalizaciju

Certifikate za fiskalizaciju potrebne za izdavanje fiskaliziranih računa i korištenje fiskalne blagajne izdaje Financijska agencija (FINA) na rok od pet (5) godina. Obzirom da je fiskalizacija uvedena po etapama tijekom 2013. godine, neki  su obveznici preuzeli certifikate za izdavanje računa krajem 2012. godine, te će shodno navedenom i činjenici da je sada 2017. godina, prvi…